Siirry sisältöön
Ota yhteyttä / Ta kontakt

Nedervetil Bokföringsbyrå Ab – Alavetelin Tilitoimisto Oy

NEDERVETIL BOKFÖRINGSBYRÅ AB – ALAVETELIN TILITOIMISTO OY

Alavetelin Tilitoimisto Oy perustettiin v 1981. Omistajavaihto tapahtui vuonna 2004. Yritys on täysin kaksikielinen. Asiakaskuntaamme kuuluu yritykset, maataloudet ja yksityishenkilöt. Yrityksemme kehittyy jatkuvasti. Käytämme Maestro-ohjelmistoa, jota voimme myös tarjota etäkäyttöön.

Nedervetil Bokföringsbyrå Ab grundades år 1981. Ägarbyte skedde år 2004. Företaget är helt tvåspråkigt. Till vår kundkrets hör företag, lantbruk och privatpersoner. Företaget är under ständig utveckling. Vi använder oss av programmet Maestro, vilket vi kan erbjuda att användas även på distans.

Henkilökunta / Personal

Tutustu tilitoimiston henkilökuntaan.
Bekanta dig med bokföringsbyråns personal.

Lue lisää / Läs mer

Ota yhteyttä / Ta kontakt

Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.
Ta kontakt per telefon eller e-post.

Yhteystiedot / Kontakt